Điều khoản sử dụng

Thông báo: áp dụng từ ngày 01/11/2023
Phí sử dụng sàn cho giao dịch thành công trong phiên đấu giá đầu tiên là 0.8%.
Phí sử dụng sàn từ phiên thứ 2 trở đi với người mua cho mỗi xe thành công như sau: 
 • Mua 1 xe : 2%
 • Mua 2 xe: 1.6% x mỗi xe
 • Mua 3 xe trở lên: 1.2% x mỗi xe

———————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Các Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản”) đưa ra quy định về quyền và nghĩa vụ giữa bạn và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) liên quan đến việc sử dụng nền tảng này (sau đây gọi là “Sàn xe”) và dịch vụ liên quan (như được định nghĩa dưới đây), hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc hiểu chi tiết các điều khoản này để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình. Bằng việc sử dụng nền tảng này, bạn được coi là đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng nền tảng này.

Điều 1 Dịch vụ do Công ty cung cấp

(1) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có ý định trở thành người bán hoặc người mua xe ô tô đã qua sử dụng (sau đây gọi là “người bán”hoặc “người mua”) và có ý định sử dụng nền tảng này thông qua cácDịch vụ niêm yết, trả giá và hỗ trợ kết nối (sau đây gọi là “Dịch vụ”) mà Công ty cung cấp. Công ty sẽ niêm yết các trường hợp cần giao dịch trả giá xe ô tô đã qua sử dụng (sau đây gọi chung là“Các trường hợp cần trả giá”) trên nền tảng này dựa trên các thông tin do người bán cung cấp, và những người mua đã đăng ký và được xác nhận sẽ trả giá cho những chiếc xe đã qua sử dụng theo các quy định và thủ tục do Công ty đặt ra. Công ty sẽ khớp người bán với người mua đưa ra mức giá tốt nhất (sau đây gọi là “Giá trả thành công”). Lưu ý: Một số hoạt động hỗ trợ sẽ có thể được Công ty cung cấp dựa trên yêu cầu cụ thể từ Người bán và/hoặc Người mua.

 

Điều 2 Việc sử dụng nền tảng
(1) Bằng việc sử dụng nền tảng này (bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập các nội dung trên nền tảng, đăng ký, tìm hiểu dịch vụ hỗ trợ kết nối mua bán xe đã qua sử dụng của Công ty, điền thông tin, xem các thông tin về xe đã qua sử dụng và/hoặc thông tin trả giá, vv, sau đây gọi chung là “sử dụng nền tảng”), bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các nội dung điều khoản. Trong trường hợp bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng nền tảng.
(2) Nếu bạn đang thay mặt cho một công ty, pháp nhân, tổ chức hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng nền tảng này, điều này được coi là công ty, pháp nhân, tổ chức và người khác đó cũng đã đồng ý với các Điều khoản này.

Điều 3 Thay đổi các Điều khoản
(1) Công ty có thể thay đổi các Điều khoản bất cứ lúc nào và tại bất cứ thời điểm có thể đăng tải các quy định mới liên quan đến việc sử dụng nền tảng này (gọi chung là “Các Thay đổi Điều khoản”). Các thay đổi này sau đó sẽ trở thành một phần của các Điều khoản

(2) Khi nội dung các thay đổi điều khoản được đăng tải trên nền tảng, chúng sẽ thay thế các nội dung của điều khoản trước đó. Nếu bạn không chấp nhận với những thay đổi điều khoản này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng nền tảng. Nếu bạn tiếp tục sử dụng nền tảng, điều này sẽ được coi là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ những thay đổi điều khoản.

 

Điều 4 Nghĩa vụ của Người mua/ Người bán
1. Nghĩa vụ của Người mua/Người bán trong giao dịch với Công ty
Nghĩa vụ chung của Người mua/Người bán:
(a)
Trong trường hợp không có sự đồng ý của các bên khác và không nhận được sự ủy quyền hợp pháp, bạn không thể hoàn thành việc đăng ký hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ người nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng tên của người khác, tên công ty, ảnh đại diện và bất kỳ hình thức nào khác có thể gây nhầm lẫn), hoặc sử dụng tài khoản của người khác để thực hiện bất kỳ hoạt động nào,
(b)
Quá trình đăng ký và tạo tài khoản của bạn không vi phạm các quy định và luật pháp tại nơi bạn sinh sống và các quy định của Điều khoản này. Tên, ảnh đại diện, tiểu sử và các thông tin đăng ký, thông tin cá nhân của bạn không trái pháp luật, sai lệch và gây bất lợi, và bạn sẽ không sử dụng nền tảng này để đăng ký hoặc cài đặt các ứng dụng độc hại (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đăng ký liên tục, đăng ký tài khoản trên quy mô lớn, vv..). Công ty có quyền xem xét và kiểm tra các thông tin mà bạn cung cấp.
(c)
Bạn nên điền các thông tin một cách cẩn trọng, trong trường hợp Công ty tin rằng các thông tin mà bạn cung cấp là không thống nhất hoặc không hoàn chỉnh so với tình hình thực tế, bạn đồng ý sẽ hợp tác với các yêu cầu của Công ty để sửa đổi hoặc cung cấp thông tin bổ sung.
(d)
Nếu bạn có tài khoản tại nền tảng này, bạn sẽ cài đặt và bảo mật số tài khoản và mật khẩu trên nền tảng và duy trì các biện pháp an ninh đối với các thông tin tài khoản, và đảm bảo rằng tài khoản của bạn được hủy bỏ sau khi không sử dụng nền tảng nữa. Bạn cần liên hệ ngay với Công ty trong trường hợp có hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn, hoặc nếu mật khẩu của tài khoản bị tiết lộ, bị mất hoặc bị đánh cắp bởi người khác. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đánh mất hoặc quên số tài khoản hoặc mật khẩu và yêu cầu công ty lấy lại, bạn hiểu và đồng ý rằng cơ chế khôi phục tài khoản và mật khẩu chỉ yêu cầu xác minh liệu các thông tin đã được cung cấp bởi người yêu cầu có thống nhất với những thông tin đã ghi nhận trên hệ thống hay không; và không thể xác minh được liệu người yêu cầu có phải là chủ tài khoản thực sự hay không. Bạn chỉ có thể có một tài khoản trên nền tảng này nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân/thay mặt cho công ty, và bạn không được phép sử dụng tài khoản của người khác cũng như bạn không được tặng, mượn, thuê, chuyển giao, bán hoặc bất kỳ hình thức nào khác cho phép người khác được truy cập và sử dụng tài khoản của bạn. Ngay cả trong trường hợp bạn không phải là người thực tế sử dụng, bạn vẫn là người chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động phát sinh từ tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ hoạt động đăng ký, sử dụng dịch vụ và các giao dịch. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ nghĩa vụ, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp hay bất kỳ chi phí nào phát sinh từ các hoạt động sử dụng không được phép từ tài khoản của bạn.
(e)
Trừ trường hợp được thống nhất riêng bằng văn bản bởi Người mua và/hoặc Người mua và đã được thông báo một cách rõ ràng tới Công ty bằng văn bản trước khi thực hiện, bạn đồng ý rằng Sàn xe sẽ tiến hành việc giao xe theo đúng hiện trạng xe vào ngày giao nhận đã được thống nhất giữa Người mua và Người bán.

(f)
Quy định về quy trình thanh toán: Cả Người bán và Người mua đều có trách nhiệm chi trả các chi phí đã được quy định cho các dịch vụ được cung cấp trên Sàn xe. Bạn hiểu rằng Sàn xe có thể yêu cầu và giữ một khoản đặt cọc cho các chi phí này để bảo đảm cho các khoản thanh toán từ Người mua và/hoặc Người bán. Sau khi hoàn thành dịch vụ, khoản tiền còn lại (nếu có) sẽ được trả cho Người mua và/hoặc Người bán trong vòng 7 ngày làm việc.

 

Nghĩa vụ cụ thể của Người mua/Người bán:
Nếu bạn sử dụng nền tảng và dịch vụ này với tư cách là người mua
(a)
Người mua hiểu rằng các thông tin mà Công ty đưa ra trên nền tảng này hoặc cung cấp cho bạn đều dựa các báo cáo về xe ô tô của công ty và/hoặc các tài liệu cung cấp bởi Người bán, và ngay cả trong trường hợp Công ty thực hiện hoạt động hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng xe đã qua sử dụng và các thủ tục liên quan khác, bạn vẫn nên tự mình đánh giá, cân nhắc và sàng lọc các thông tin liên quan để quyết định có tham gia vào hoạt động trả giá hay không;
(b)
Người mua có kiến thức chuyên môn, nguồn tài chính phù hợp, có đầy đủ năng lực và quyền hợp pháp đối với các vấn đề liên quan đến giao dịch, giúp đảm bảo người mua có khả năng đánh giá và tham gia vào toàn bộ quá trình mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ và/hoặc hoạt động hỗ trợ do Công ty cung cấp và giao dịch giữa Người bán và Người mua, vv;
(c)
Người mua sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp ký kết hợp đồng mua bán với người bán hoặc tiến hành việc mua bán xe đã qua sử dụng bằng bất cứ hình thức nào trước khi sử dụng dịch vụ hoặc nền tảng này. Người mua sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc ghi nhận bởi Công ty hoặc nền tảng này vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài dịch vụ này;
(d)
Người mua sẽ không trực tiếp hoặc gián tiến tiến hành bất kỳ hoạt động nào khiến cuộc trả giá không thể hoàn thành hoặc ảnh hưởng đến việc diễn ra cuộc trả giá, bao gồm nhưng không giới hạn, rút lui hoặc gây ra các thay đổi / tác động tới cuộc trả giá;
(e)
Người mua sẽ không tiết lộ hoặc công khai dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ người nào về bất kỳ giao dịch hoặc giao dịch được đề xuất bởi bạn hay bất kỳ người bán/người mua (dù giao dịch hoặc giao dịch được đề xuất đó có đúng với thực tế hay không) hoặc đồng ý hay ràng buộc những người mua tiềm năng liên quan đến cuộc trả giá hoặc tạo điều kiện để người mua hoặc bất kỳ người mua tiềm năng nào có thể ảnh hưởng đến giá của giao dịch;
(f)
Người mua phải phối hợp và phản hồi với tất cả các quy trình thủ tục và quy định do Công ty sắp xếp đối với các vấn đề liên quan đến giao dịch;
(g)

Thanh toán phí dịch vụ

Số tiền thanh toán: 2% của Giá trả thành công
Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng
Tên Ngân hàng:

Người mua phải tiến hành thanh toán trong vòng 1 ngày làm việc, kể từ thời điểm xác nhận việc mua xe vào ngày giao xe.

 

Nếu bạn sử dụng nền tảng và Dịch vụ với tư cách là người bán:
(a)
Người bán hiểu rằng nền tảng này được sử dụng để kết nối với người mua xe đã qua sử dụng. Nếu bạn hoàn thành quy trình đăng ký và nhận được phản hồi và chấp thuận của Công ty, điều này có nghĩa là người bán đã chỉ định công ty cung cấp dịch vụ cho mình. Người bán có thể phải chi trả một số khoản phí dịch vụ theo quy định của Công ty cho việc sử dụng dịch vụ trên nền tảng và các hoạt động hỗ trợ khác. Người bán phải phối hợp và phản hồi lại tất cả các quy trình do Công ty sắp xếp liên quan đến dịch vụ và các/hoặc các hoạt động hỗ trợ mà Công ty cung cấp và giao dịch giữa Người bán và Người mua;
(b)
Người bán có đầy đủ năng lực và quyền pháp lý để đánh giá và tham gia vào toàn bộ quy trình mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: các dịch vụ và/hoặc hoạt động hỗ trợ do Công ty cung cấp và giao dịch giữa Bên bán và Bên mua, vv…;
(c)
Người bán có trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tính năng của xe ô tô trong suốt quá trình giao dịch cho tới khi hoàn tất giao dịch;
(d)
Người bán xác nhận và đảm bảo rằng Người bán đã nhận được mọi phê duyệt hoặc giấy phép cần thiết liên quan đến việc bán xe ô tô đã qua sử dụng hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến dịch vụ này và rằng Người bán là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của chiếc xe ô tô đã qua sử dụng và rằng chiếc xe đó không không phải đối tượng bị hạn chế do thế chấp, cầm cố hoặc bị giới hạn các quyền nào khác đối với tài sản là động sản hoặc bên thứ ba có thể yêu cầu bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào đối với chiếc xe ô tô đã qua sử dụng này;
(e)
Nếu bạn đang mở cuộc trả giá hoặc mua hoặc bán một chiếc ô tô đã qua sử dụng thông qua người khác hoặc đang được đăng bán trên các địa điểm hoặc nền tảng khác, bạn phải ngừng việc trả giá hoặc giao dịch và xóa bài đăng về chiếc xe đó khỏi các địa điểm hoặc nền tảng khác;
(f)
Người bán phối hợp và phản hồi với tất cả các quy trình thủ tục và quy định do Công ty sắp xếp đối với các vấn đề liên quan đến giao dịch;
(g)

Người bán sẽ tuân thủ một cách đầy đủ các nguyên tắc đăng bán:

Bài đăng phải bao gồm các thông tin sau: Thông tin xe, thông tin liên hệ.

Bài đăng không được sử dùng từ ngữ thô tục hoặc cố ý sử dụng nhiều từ ngữ sai chính tả;

 

2. Nghĩa vụ của Người mua/Người bán trong giao dịch giữa Người bán và Người mua
Khi tham gia vào một giao dịch, Người bán và Người mua phải thống nhất và chịu trách nhiệm với mỗi giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề: chất lượng xe; việc vận chuyển; thanh toán; Bảo hành; quyền sở hữu xe ô tô. Người Bán & Người Mua có thể yêu cầu Công ty hỗ trợ cho giao dịch nêu trên nếu cần thiết. Chi tiết vui lòng liên hệ Công ty.

Điều 5 Sự đồng ý, đại diện và cam kết của Người dùng

(1) Các thông tin, tài liệu, tập tin và mô tả mà bạn nhập trên nền tảng này và các thông tin công ty yêu cầu bạn cung cấp một cách hợp lý để xác minh danh tính, khả năng tham gia giao dịch mua bán xe ô tô đã qua sử dụng và việc cung cấp dịch vụ thanh toán của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, biển số xe, email, tên tổ chức, ảnh chụp, giấy phép kinh doanh hoặc bất kỳ thông tin nào về tình trạng tài chính và khả năng thực hiện giao dịch của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn, phải đảm bảo là thông tin hợp pháp và xác thực đối với bạn. Các thông tin, dữ liệu, tập tin và mô tả là đúng và chính xác, không có bất kỳ sự giả mạo, che giấu, xóa bỏ, tiết lộ, bỏ sót thông tin quan trọng hoặc có thể gây hiểu lầm, cũng như bất kỳ trường hợp nào có thể làm mất hiệu lực, thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt, hoặc làm mất hiệu lực những thông tin, tập tin hoặc mô tả. Ngoài ra, bạn đồng ý ủy quyền cho Công ty sử dụng thông tin, tài liệu và hướng dẫn do bạn cung cấp nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn.

 

(2) Bạn có đầy đủ quyền và năng lực cần thiết để sử dụng nền tảng này, tuân thủ và thực hiện theo các Điều khoản và tiếp nhận dịch vụ, và bạn đã hoàn thiện các thủ tục và ủy quyền cần thiết để sử dụng nền tảng, tuân thủ, thực hiện các điều khoản và tiếp nhận dịch vụ theo quy định của pháp luật liên quan. Nếu bạn đang đại diện cho một công ty, một pháp nhân hoặc tổ chức, thì công ty, pháp nhân hoặc tổ chức đó phải là một đơn vị được thành lập và tồn tại hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

(3) Việc bạn sử dụng nền tảng, tuân thủ và thực hiện các Điều khoản này, chấp nhận Dịch vụ và các giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng nền tảng đều là hành động của bạn và/hoặc công ty, pháp nhân, tổ chức hoặc cá nhân mà bạn đại diện, và hành vi đó đã được ủy quyền, bạn có đầy đủ năng lực và quyền hạn đồng thời không vi phạm hoặc vượt quá bất kỳ quyền hạn hoặc hạn chế nào được đưa ra hoặc quy định bởi bất kỳ luật, quy định, ủy quyền, lệnh, hợp đồng hoặc thỏa thuận nào mà bạn và công ty, pháp nhân, tổ chức hoặc những người khác bị ràng buộc.

 

(4) Bạn không được đưa ra bất kỳ nhận xét nào chống lại Công ty hoặc bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến thiện chí hoặc uy tín của Công ty liên quan đến nền tảng này, Dịch vụ hoặc các vấn đề liên quan đến giao dịch.

 

(5) Trong trường hợp bất kỳ cơ quan tư pháp, cơ quan công tố hoặc cơ quan có thẩm quyền nào yêu cầu Công ty cung cấp thông tin để phối hợp tác điều tra, Công ty có quyền cung cấp các thông tin về tình trạng cuộc trả giá, hồ sơ giao dịch liên quan, các cuộc hội thoại hoặc các nội dung khác và thông tin người dùng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin, tài liệu, hồ sơ và mô tả nào do bạn cung cấp cho Công ty) để cơ quan tư pháp, cơ quan công tố và cơ quan có thẩm quyền điều tra.

Điều 6: Quy tắc ứng xử của Người dùng
Bạn có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật và các Điều khoản sử dụng nền tảng và tiếp nhận dịch vụ, và bạn sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng nền tảng hay dịch vụ này để thực hiện các hành vi sau:
 1. Sử dụng tên miền tương tự với tên miền của nền tảng này
 2. Tải lên hoặc thả bất kỳ mã độc hại nào như vi-rút máy tính, phần mềm Trojan, v.v.;
 3. Thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo nào;
 4. Truy cập bất hợp pháp máy tính, xâm nhập và can thiệp vào chức năng bình thường của nền tảng này;
 5. Đánh cắp, xóa, sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ thông tin vào các thông tin được lưu trữ trên nền tảng này;
 6. Có hành vi truy cập tăng đột ngột khiến máy chủ của nền tảng không thể hoạt động bình thường;
 7. Chiếm đoạt hoặc cố gắng truy cập hoặc sử dụng trái phép nội dung của nền tảng này;
 8. Sử dụng nền tảng này và bất kỳ thông tin kinh doanh, dữ liệu cá nhân hoặc thông tin có trên nền tảng cho các mục đích khác ngoài những vấn đề liên quan đến Dịch vụ hoặc các vấn đề liên quan đến giao dịch;
 9. Vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền đối với tên, chân dung, danh tiếng, quyền riêng tư, quyền đại lý, quyền nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác;
 10. Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc tiết lộ bí mật nhà nước;
 11. Bịa đặt hoặc phát tán tin đồn và thông tin sai sự thật;
 12. Hiển thị thông tin chứa hoặc có liên quan đến việc xâm phạm quyền và lợi ích của người khác dưới bất kỳ hình thức nào;
 13. Thực hiện hành vi lừa đảo hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc dữ liệu cá nhân của người khác;
 14. Thực hiện hành vi gian lận, rửa tiền, tống tiền, tham nhũng, bạo lực, hăm dọa, đe dọa hoặc các hành vi phạm tội khác hoặc xúi giục bất kỳ hành vi phạm tội nào khác;
 15. Gửi các khảo sát hoặc quảng cáo tự động hoặc phân phối quảng cáo, lời chào mời, tiếp thị quá mức hoặc gây làm phiền;
 16. Bất kỳ hành vi nào vi phạm trật tự và đạo đức công cộng;
 17. Bất kỳ hành vi sử dụng nền tảng và dịch vụ này để thực hiện các hành vi bất hợp pháp và;
 18. Bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến hoạt động của nền tảng này, cản trở hoạt động của công ty, gây tổn hại đến việc cung cấp dịch vụ này của công ty và ảnh hưởng đến bất kỳ người dùng nào của nền tảng này.
Công ty có quyền áp dụng các biện pháp xử phạt sau:
Nếu Người bán và/hoặc Người mua vi phạm các Điều khoản hoặc lợi dụng nền tảng và Dịch vụ:
Vô hiệu hóa tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định <trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc hơn>
Giới hạn thời gian đăng bài so với thời gian tiêu chuẩn <chỉ áp dụng với hành vi vi phạm của Người bán>
GIới hạn người mua có thể tiếp cận với bài đăng của người bán <chỉ áp dụng với hành vi vi phạm của Người bán>

Vui lòng lưu ý rằng, đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào có ảnh hưởng đến hoạt động của nền tảng và quyền sở hữu của công ty với nền tảng, Người bán và/hoặc Người mua sẽ phải chịu trách nhiệm cho các khoản phạt và bồi thường đối với các thiệt hại thực tế gây ra bởi hành vi vi phạm của họ.

Điều 7 Bảo vệ quyền riêng tư
Công ty sẽ thu thập, xử lý và/hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào của bạn trong quá trình bạn sử dụng nền tảng này theo quy định của pháp luật liên quan đến Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Để biết chi tiết về nội dung và phương pháp thu thập, xử lý và/hoặc sử dụng, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của nền tảng (chi tiết tại đây).

Điều 8 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

(1) Bạn chấp nhận chịu toàn bộ rủi ro khi sử dụng nền tảng và các hoạt động của nền tảng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nội dung). Công ty không đảm bảo rằng nền tảng này sẽ hoạt động bình thường, hiệu quả và liên tục, hay nền tảng này có thể truy cập được bất cứ lúc nào, hay nó sẽ không bị gián đoạn, nền tảng này an toàn và đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ hoặc không có lỗi hay mọi khiếm khuyết hoặc lỗi trên nền tảng này sẽ được sửa chữa. Nếu có khiếm khuyết hoặc lỗi trên nền tảng này, công ty có quyền sửa, loại bỏ, thu hồi hoặc xóa bất kỳ nội dung liên quan nào của nền tảng. Liên quan đến những quy định nêu trên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất và chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng này và sẽ không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn.

 

(2) Công ty không đảm bảo và có quyền xác minh xem liệu bạn có thể sử dụng nền tảng này hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ này hay không theo đánh giá chuyên môn của Công ty. Ngay cả khi bạn có thể sử dụng nền tảng này, công ty vẫn có quyền quyết định tất cả các điều kiện, thời gian, phương pháp, các khoản mục và nội dung nhằm mục đích hoàn thiện hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ này theo đánh giá chuyên môn của công ty. Nếu Công ty đã bắt đầu cung cấp Dịch vụ cho bạn, Công ty cũng có quyền quyết định xem có thay đổi, đình chỉ, chấm dứt hoặc từ chối cung cấp Dịch vụ cho bạn vì nhu cầu kinh doanh hay bất kỳ lý do nào khác hay không và Công ty không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho bạn hoặc cung cấp cho bạn những lời giải thích có liên quan trong trường hợp:
 • Từ chối yêu cầu của bất kỳ người bán tiềm năng phục vụ mục đích nhận dạng ban đầu từ Công ty;
 • Đình chỉ bất kỳ người nào đăng nhập vào nền tảng trả giá để tiến hành thương lượng và các hoạt động khác;
 • Đóng tài khoản của bất kỳ người nào trên nền tảng hoặc cấm bất kỳ người nào sử dụng tài khoản của mình;
 • Thay đổi thời gian trả giá, hủy bỏ việc trả giá hoặc từ chối giá của bất kỳ ai; và
 • Từ chối cung cấp một phần nào hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung hoặc quy định về phí của Thỏa thuận này.
(3) Công ty đăng tải các thông tin liên quan trên nền tảng này theo thông tin do người bán cung cấp. Công ty không đảm bảo rằng xe đã qua sử dụng là toàn vẹn và cũng không đảm bảo tính xác thực và chính xác của tất cả các thông tin về xe đã qua sử dụng được xác thực, ví dụ như các thông tin sai lệch, che giấu, được bổ sung hoặc bị xóa bỏ, bị tiết lộ hoặc thông tin sai sự thật, rò rỉ thông tin quan trọng và không được tiết lộ hoặc thông tin có thể gây hiểu nhầm hay việc bạn dựa vào thông tin do công ty cung cấp dẫn đến việc gánh chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào, công ty không chịu trách nhiệm.
(4) Công ty chỉ hỗ trợ người mua và người bán ký để tạo kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng mua bán và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến giao dịch theo đánh giá chuyên môn của công ty, ngoại trừ những người đã tham gia và ký các văn bản giao dịch thỏa thuận mua bán có liên quan, công ty không phải là một bên trong hợp đồng mua bán và trừ khi có quy định rõ ràng khác trong hợp đồng mua bán hoặc các điều khoản và điều kiện liên quan do công ty quy định, công ty không cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo nào cho người mua hoặc người bán và không chịu trách nhiệm bảo đảm nào cho các vấn đề sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn các cam kết hoặc trách nhiệm pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết và hoàn thành hợp đồng, trách nhiệm bảo hành đối với các khiếm khuyết, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trách nhiệm pháp lý liên quan đến bảo lãnh), hoặc bất kỳ chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí sửa chữa, phí thẩm định bổ sung) hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào của Người bán và Người mua liên quan đến giao dịch giữa Người bán và Người mua (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp bất kỳ chiếc xe ô tô nào có cùng giá trị và chủng loại)
(5) Công ty sẽ xử lý nội dung bất hợp pháp trên nền tảng này theo các Điều khoản này, nhưng điều đó không có nghĩa là Công ty có nghĩa vụ hoặc cam kết giải quyết các nội dung đó và Công ty không đảm bảo rằng các hành vi bất hợp pháp sẽ được phát hiện kịp thời hoặc xử lý tương ứng.
(6) Nếu Công ty không thể tiếp tục vận hành nền tảng này và cung cấp Dịch vụ do bất khả kháng, thay đổi về luật pháp hoặc chính sách hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty, Công ty có thể dừng hoạt động này bất kỳ lúc nào và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về vấn đề này.

(7) Công ty luôn có trách nhiệm tiếp nhận các khiếu nại và yêu cầu hỗ trợ từ Người bán và/hoặc Người mua liên quan đến giao dịch tại Sàn xe. Khi phát sinh tranh chấp giữa Người bán và Người mua, Công ty khuyến khích việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để duy trì sự tin tưởng của thành viên vào chất lượng của nền tảng. Công ty không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa Người bán và bên thứ ba liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của xe ô tô mà Người bán đã đăng trên nền tảng.

 

Điều 9: Quyền sở hữu trí tuệ
1. Bản quyền, quyền nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các nội dung trên nền tảng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, âm nhạc, đồ họa, ảnh, hình ảnh, hoạt ảnh, thiết kế, nhãn hiệu và mã code, v.v.) thuộc về Công ty hoặc Công ty đã nhận được ủy quyền hợp pháp và đầy đủ liên quan đến các nội dung này. Bạn không được sử dụng nội dung nêu trên ngoài nền tảng này và các Điều khoản và Điều kiện này, cũng như không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc bên thứ ba.
2. Nếu quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ nội dung nào của nền tảng này vì bất kỳ lý do nào đó thuộc về công ty, bạn sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với bất kỳ nội dung nào của nền tảng này.

3. Người bán/Người mua phải luôn bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty không bị tổn hại trước mọi tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu, chi phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư, tòa án và các chi phí pháp lý khác có thể phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào do vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm của Người bán/Người mua đối với bất kỳ quy định nào liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty.

 

Điều 10: Thay đổi, gián đoạn, đình chỉ và chấm dứt nền tảng

Công ty có quyền thay đổi, tạm dừng , đình chỉ hoặc chấm dứt nền tảng này vì nhu cầu hoạt động chung. Dịch vụ đôi khi cũng có thể bị gián đoạn do sửa chữa, cập nhật, lỗi thiết bị hoặc bất kỳ lý do nào khác và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào với bạn về bất kỳ thay đổi, gián đoạn, đình chỉ, chấm dứt hoặc ảnh hưởng đến cơ hội trả giá nào trên nền tảng.

Điều 11: Bồi thường thiệt hại
(1) Trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, nếu bạn không khắc phục sau khi được nhắc nhở liên tục bởi Công ty, Công ty có quyền yêu cầu bạn bồi thường cho Công ty theo quy định tại các Điều khoản này và quy định pháp luật toàn bộ các thiệt hại, tổn thất và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại, chi phí luật sư, các chi phí liên quan đến tố tụng hay các chi phí cho các thủ tục, vv..) mà Công ty phải gánh chịu. Công ty có quyền yêu cầu bạn phải trả khoản bồi thường tương đương 8% số tiền chi phí vi phạm và có thể hủy việc sử dụng của bạn trên nền tảng Sàn xe bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa tài khoản đăng nhập, cấm địa chỉ IP của bạn hoặc bất kỳ hành động cần thiết nào khác để ngăn chặn quyền truy cập của bạn vào Sàn xe.
(2) Trong trường hợp Công ty bị kiện, hứng chịu thiệt hại, tổn thất hoặc các phí tổn gián tiếp hoặc trực tiếp, hoặc có yêu cầu Công ty phải chịu các trách nhiệm, hoặc Công ty bị xử phạt bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tư pháp vì bất kỳ nguyên nhân nào do bạn gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng website hoặc dịch vụ trái với quy định pháp luật, không được cấp quyền, hoặc xâm phạm quyền và lợi ích của người khác, vv..), Công ty có quyền yêu cầu bạn bồi thường cho Công ty toàn bộ các thiệt hại, tổn thất và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại, chi phí luật sư, các chi phí liên quan đến tố tụng hay các chi phí cho các thủ tục, vv..) mà Công ty phải gánh chịu do hậu quả của hành vi vi phạm.

(3) Người bán/Người mua phải luôn bảo vệ, bồi thường và giữ cho TMV không bị tổn hại trước mọi tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu, chi phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư, tòa án và các chi phí pháp lý khác có thể phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào do vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm của Người bán/Người mua đối với bất kỳ điều khoản nào liên quan đến giao dịch mua bán giữa Người bán và Người mua bao gồm nhưng không giới hạn: chất lượng xe khác so với mô tả trước đó, thông tin không chính xác về giấy tờ pháp lý của xe ô tô dẫn đến giao dịch không thành công, mọi hoạt động dịch vụ/hỗ trợ khác từ Sàn xe để hỗ trợ giao dịch, v.v…

 

Điều 12: Bất khả kháng
(1) “Bất khả kháng” có nghĩa là tất cả các sự kiện ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép của một trong Các Bên, khiến cho Các Bên không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Thay đổi về pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước;
 • Hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, động đất, bão, sóng thần hay hiểm họa thiên nhiên khác tương tự;
 • Dịch bệnh hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe như SARS, COVID-19 hay cúm gia cầm, v.v… (khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO và/hoặc một tổ chức có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp và/hoặc quyết định của cơ quan nhà nước (sở y tế, sở văn hóa thể thao du lịch, …) về việc hạn chế tập trung đông người, hay tổ chức sự kiện trên quy mô quốc gia hoặc tại địa phương tổ chức sự kiện)
 • Tình trạng khẩn cấp quốc gia, chiến tranh, bạo loạn, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, đình công (trừ trường hợp đình công liên quan tới nhân viên hoặc đại diện của bên được bảo vệ bởi điều khoản này), cản trở công cộng, tắc nghẽn hay gián đoạn giao thông hoặc các dịch vụ công cộng khác, và các sự kiện khác tương tự;
 • Lỗi do đường truyền internet; lỗi do hệ thống cở sở hạ tầng quốc gia; lỗi của nền tảng trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn: facebook, tiktok, zalo, website, diễn đàn…; hoặc sự kiện khác dẫn đến hậu quả tương tự như trên;
 • Hành vi hoặc thiếu sót của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
 • Sự chậm trễ do nhà cung cấp gây ra
 • Thiếu hoặc không thể có được các linh kiện, bộ phận hoặc vật liệu khác
 • Các tình huống bất khả kháng khác được các Bên thỏa thuận bằng văn bản.
(2) Nếu một sự kiện bất khả kháng xảy ra, trong phạm vi mà các nghĩa vụ theo thỏa thuận của Các Bên trong Hợp đồng này không thể thực hiện được, nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng sẽ được tạm đình chỉ trong suốt quá trình chậm trễ gây ra bởi sự kiện bất khả kháng, việc không thực hiện nghĩa vụ trên trong khoảng thời gian này sẽ không bị xem là vi phạm.


(3)
Khi gặp tình huống bất khả kháng, Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho Bên kia và cung cấp bằng chứng, lý do, thời hạn xảy ra sự kiện bất khả kháng. Bên gặp sự kiện Bất khả kháng sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để chấm dứt sự kiện bất khả kháng.

 

Điều 13: Luật điều chỉnh và Tòa án có thẩm quyền

(1) Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật và quy định có liên quan của Việt Nam.

 

(2) Đối với mọi tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản này, bạn đồng ý giải quyết tranh chấp này tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

 

Điều 14 Các vấn đề khác

(1) Các Điều khoản này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải trên nền tảng này và điều này cũng được áp dụng tương tự khi tiến hành sửa đổi.

 

(2) Bạn sẽ phải chịu các chi phí liên quan phát sinh từ các Điều khoản này.

 

(3) Tất cả các quyền và nghĩa vụ của bạn phát sinh từ các Điều khoản này sẽ không được chuyển giao cho người khác.

 

(4) Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các Điều khoản này và các văn bản hợp đồng (nếu có) được Công ty ký kết thì nội dung quy định trong các văn bản hợp đồng đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu các Điều khoản và Điều kiện này vi phạm các quy định bắt buộc hoặc bị cấm của pháp luật và trở nên vô hiệu thì chỉ phần xung đột đó bị vô hiệu, hiệu lực của các phần còn lại không bị ảnh hưởng.

 

Thông báo: áp dụng từ ngày 01/11/2023
Phí sử dụng sàn cho giao dịch thành công trong phiên đấu giá đầu tiên là 0.8%.
Phí sử dụng sàn từ phiên thứ 2 trở đi với người mua cho mỗi  xe thành công như sau: 
 • Xe thứ 1: 2%
 • Xe thứ 2: 1.6%
 • Từ xe thứ 3 trở đi: 1.2%
Các Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản”) đưa ra quy định về quyền và nghĩa vụ giữa bạn và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) liên quan đến việc sử dụng nền tảng này (sau đây gọi là “Sàn xe”) và dịch vụ liên quan (như được định nghĩa dưới đây), hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc hiểu chi tiết các điều khoản này để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình. Bằng việc sử dụng nền tảng này, bạn được coi là đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng nền tảng này.

Điều 1 Dịch vụ do Công ty cung cấp

(1) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có ý định trở thành người bán hoặc người mua xe ô tô đã qua sử dụng (sau đây gọi là “người bán”hoặc “người mua”) và có ý định sử dụng nền tảng này thông qua cácDịch vụ niêm yết, trả giá và hỗ trợ kết nối (sau đây gọi là “Dịch vụ”) mà Công ty cung cấp. Công ty sẽ niêm yết các trường hợp cần giao dịch trả giá xe ô tô đã qua sử dụng (sau đây gọi chung là“Các trường hợp cần trả giá”) trên nền tảng này dựa trên các thông tin do người bán cung cấp, và những người mua đã đăng ký và được xác nhận sẽ trả giá cho những chiếc xe đã qua sử dụng theo các quy định và thủ tục do Công ty đặt ra. Công ty sẽ khớp người bán với người mua đưa ra mức giá tốt nhất (sau đây gọi là “Giá trả thành công”). Lưu ý: Một số hoạt động hỗ trợ sẽ có thể được Công ty cung cấp dựa trên yêu cầu cụ thể từ Người bán và/hoặc Người mua.

 

Điều 2 Việc sử dụng nền tảng
(1) Bằng việc sử dụng nền tảng này (bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập các nội dung trên nền tảng, đăng ký, tìm hiểu dịch vụ hỗ trợ kết nối mua bán xe đã qua sử dụng của Công ty, điền thông tin, xem các thông tin về xe đã qua sử dụng và/hoặc thông tin trả giá, vv, sau đây gọi chung là “sử dụng nền tảng”), bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các nội dung điều khoản. Trong trường hợp bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng nền tảng.
(2) Nếu bạn đang thay mặt cho một công ty, pháp nhân, tổ chức hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng nền tảng này, điều này được coi là công ty, pháp nhân, tổ chức và người khác đó cũng đã đồng ý với các Điều khoản này.

Điều 3 Thay đổi các Điều khoản
(1) Công ty có thể thay đổi các Điều khoản bất cứ lúc nào và tại bất cứ thời điểm có thể đăng tải các quy định mới liên quan đến việc sử dụng nền tảng này (gọi chung là “Các Thay đổi Điều khoản”). Các thay đổi này sau đó sẽ trở thành một phần của các Điều khoản

(2) Khi nội dung các thay đổi điều khoản được đăng tải trên nền tảng, chúng sẽ thay thế các nội dung của điều khoản trước đó. Nếu bạn không chấp nhận với những thay đổi điều khoản này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng nền tảng. Nếu bạn tiếp tục sử dụng nền tảng, điều này sẽ được coi là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ những thay đổi điều khoản.

 

Điều 4 Nghĩa vụ của Người mua/ Người bán
1. Nghĩa vụ của Người mua/Người bán trong giao dịch với Công ty
Nghĩa vụ chung của Người mua/Người bán:
(a)
Trong trường hợp không có sự đồng ý của các bên khác và không nhận được sự ủy quyền hợp pháp, bạn không thể hoàn thành việc đăng ký hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ người nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng tên của người khác, tên công ty, ảnh đại diện và bất kỳ hình thức nào khác có thể gây nhầm lẫn), hoặc sử dụng tài khoản của người khác để thực hiện bất kỳ hoạt động nào,
(b)
Quá trình đăng ký và tạo tài khoản của bạn không vi phạm các quy định và luật pháp tại nơi bạn sinh sống và các quy định của Điều khoản này. Tên, ảnh đại diện, tiểu sử và các thông tin đăng ký, thông tin cá nhân của bạn không trái pháp luật, sai lệch và gây bất lợi, và bạn sẽ không sử dụng nền tảng này để đăng ký hoặc cài đặt các ứng dụng độc hại (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đăng ký liên tục, đăng ký tài khoản trên quy mô lớn, vv..). Công ty có quyền xem xét và kiểm tra các thông tin mà bạn cung cấp.
(c)
Bạn nên điền các thông tin một cách cẩn trọng, trong trường hợp Công ty tin rằng các thông tin mà bạn cung cấp là không thống nhất hoặc không hoàn chỉnh so với tình hình thực tế, bạn đồng ý sẽ hợp tác với các yêu cầu của Công ty để sửa đổi hoặc cung cấp thông tin bổ sung.
(d)
Nếu bạn có tài khoản tại nền tảng này, bạn sẽ cài đặt và bảo mật số tài khoản và mật khẩu trên nền tảng và duy trì các biện pháp an ninh đối với các thông tin tài khoản, và đảm bảo rằng tài khoản của bạn được hủy bỏ sau khi không sử dụng nền tảng nữa. Bạn cần liên hệ ngay với Công ty trong trường hợp có hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn, hoặc nếu mật khẩu của tài khoản bị tiết lộ, bị mất hoặc bị đánh cắp bởi người khác. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đánh mất hoặc quên số tài khoản hoặc mật khẩu và yêu cầu công ty lấy lại, bạn hiểu và đồng ý rằng cơ chế khôi phục tài khoản và mật khẩu chỉ yêu cầu xác minh liệu các thông tin đã được cung cấp bởi người yêu cầu có thống nhất với những thông tin đã ghi nhận trên hệ thống hay không; và không thể xác minh được liệu người yêu cầu có phải là chủ tài khoản thực sự hay không. Bạn chỉ có thể có một tài khoản trên nền tảng này nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân/thay mặt cho công ty, và bạn không được phép sử dụng tài khoản của người khác cũng như bạn không được tặng, mượn, thuê, chuyển giao, bán hoặc bất kỳ hình thức nào khác cho phép người khác được truy cập và sử dụng tài khoản của bạn. Ngay cả trong trường hợp bạn không phải là người thực tế sử dụng, bạn vẫn là người chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động phát sinh từ tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ hoạt động đăng ký, sử dụng dịch vụ và các giao dịch. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ nghĩa vụ, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp hay bất kỳ chi phí nào phát sinh từ các hoạt động sử dụng không được phép từ tài khoản của bạn.
(e)
Trừ trường hợp được thống nhất riêng bằng văn bản bởi Người mua và/hoặc Người mua và đã được thông báo một cách rõ ràng tới Công ty bằng văn bản trước khi thực hiện, bạn đồng ý rằng Sàn xe sẽ tiến hành việc giao xe theo đúng hiện trạng xe vào ngày giao nhận đã được thống nhất giữa Người mua và Người bán.

(f)
Quy định về quy trình thanh toán: Cả Người bán và Người mua đều có trách nhiệm chi trả các chi phí đã được quy định cho các dịch vụ được cung cấp trên Sàn xe. Bạn hiểu rằng Sàn xe có thể yêu cầu và giữ một khoản đặt cọc cho các chi phí này để bảo đảm cho các khoản thanh toán từ Người mua và/hoặc Người bán. Sau khi hoàn thành dịch vụ, khoản tiền còn lại (nếu có) sẽ được trả cho Người mua và/hoặc Người bán trong vòng 7 ngày làm việc.

 

Nghĩa vụ cụ thể của Người mua/Người bán:
Nếu bạn sử dụng nền tảng và dịch vụ này với tư cách là người mua
(a)
Người mua hiểu rằng các thông tin mà Công ty đưa ra trên nền tảng này hoặc cung cấp cho bạn đều dựa các báo cáo về xe ô tô của công ty và/hoặc các tài liệu cung cấp bởi Người bán, và ngay cả trong trường hợp Công ty thực hiện hoạt động hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng xe đã qua sử dụng và các thủ tục liên quan khác, bạn vẫn nên tự mình đánh giá, cân nhắc và sàng lọc các thông tin liên quan để quyết định có tham gia vào hoạt động trả giá hay không;
(b)
Người mua có kiến thức chuyên môn, nguồn tài chính phù hợp, có đầy đủ năng lực và quyền hợp pháp đối với các vấn đề liên quan đến giao dịch, giúp đảm bảo người mua có khả năng đánh giá và tham gia vào toàn bộ quá trình mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ và/hoặc hoạt động hỗ trợ do Công ty cung cấp và giao dịch giữa Người bán và Người mua, vv;
(c)
Người mua sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp ký kết hợp đồng mua bán với người bán hoặc tiến hành việc mua bán xe đã qua sử dụng bằng bất cứ hình thức nào trước khi sử dụng dịch vụ hoặc nền tảng này. Người mua sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc ghi nhận bởi Công ty hoặc nền tảng này vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài dịch vụ này;
(d)
Người mua sẽ không trực tiếp hoặc gián tiến tiến hành bất kỳ hoạt động nào khiến cuộc trả giá không thể hoàn thành hoặc ảnh hưởng đến việc diễn ra cuộc trả giá, bao gồm nhưng không giới hạn, rút lui hoặc gây ra các thay đổi / tác động tới cuộc trả giá;
(e)
Người mua sẽ không tiết lộ hoặc công khai dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ người nào về bất kỳ giao dịch hoặc giao dịch được đề xuất bởi bạn hay bất kỳ người bán/người mua (dù giao dịch hoặc giao dịch được đề xuất đó có đúng với thực tế hay không) hoặc đồng ý hay ràng buộc những người mua tiềm năng liên quan đến cuộc trả giá hoặc tạo điều kiện để người mua hoặc bất kỳ người mua tiềm năng nào có thể ảnh hưởng đến giá của giao dịch;
(f)
Người mua phải phối hợp và phản hồi với tất cả các quy trình thủ tục và quy định do Công ty sắp xếp đối với các vấn đề liên quan đến giao dịch;
(g)

Thanh toán phí dịch vụ

Số tiền thanh toán: 2% của Giá trả thành công
Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng
Tên Ngân hàng:

Người mua phải tiến hành thanh toán trong vòng 1 ngày làm việc, kể từ thời điểm xác nhận việc mua xe vào ngày giao xe.

 

Nếu bạn sử dụng nền tảng và Dịch vụ với tư cách là người bán:
(a)
Người bán hiểu rằng nền tảng này được sử dụng để kết nối với người mua xe đã qua sử dụng. Nếu bạn hoàn thành quy trình đăng ký và nhận được phản hồi và chấp thuận của Công ty, điều này có nghĩa là người bán đã chỉ định công ty cung cấp dịch vụ cho mình. Người bán có thể phải chi trả một số khoản phí dịch vụ theo quy định của Công ty cho việc sử dụng dịch vụ trên nền tảng và các hoạt động hỗ trợ khác. Người bán phải phối hợp và phản hồi lại tất cả các quy trình do Công ty sắp xếp liên quan đến dịch vụ và các/hoặc các hoạt động hỗ trợ mà Công ty cung cấp và giao dịch giữa Người bán và Người mua;
(b)
Người bán có đầy đủ năng lực và quyền pháp lý để đánh giá và tham gia vào toàn bộ quy trình mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: các dịch vụ và/hoặc hoạt động hỗ trợ do Công ty cung cấp và giao dịch giữa Bên bán và Bên mua, vv…;
(c)
Người bán có trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tính năng của xe ô tô trong suốt quá trình giao dịch cho tới khi hoàn tất giao dịch;
(d)
Người bán xác nhận và đảm bảo rằng Người bán đã nhận được mọi phê duyệt hoặc giấy phép cần thiết liên quan đến việc bán xe ô tô đã qua sử dụng hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến dịch vụ này và rằng Người bán là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của chiếc xe ô tô đã qua sử dụng và rằng chiếc xe đó không không phải đối tượng bị hạn chế do thế chấp, cầm cố hoặc bị giới hạn các quyền nào khác đối với tài sản là động sản hoặc bên thứ ba có thể yêu cầu bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào đối với chiếc xe ô tô đã qua sử dụng này;
(e)
Nếu bạn đang mở cuộc trả giá hoặc mua hoặc bán một chiếc ô tô đã qua sử dụng thông qua người khác hoặc đang được đăng bán trên các địa điểm hoặc nền tảng khác, bạn phải ngừng việc trả giá hoặc giao dịch và xóa bài đăng về chiếc xe đó khỏi các địa điểm hoặc nền tảng khác;
(f)
Người bán phối hợp và phản hồi với tất cả các quy trình thủ tục và quy định do Công ty sắp xếp đối với các vấn đề liên quan đến giao dịch;
(g)

Người bán sẽ tuân thủ một cách đầy đủ các nguyên tắc đăng bán:

Bài đăng phải bao gồm các thông tin sau: Thông tin xe, thông tin liên hệ.

Bài đăng không được sử dùng từ ngữ thô tục hoặc cố ý sử dụng nhiều từ ngữ sai chính tả;

 

2. Nghĩa vụ của Người mua/Người bán trong giao dịch giữa Người bán và Người mua
Khi tham gia vào một giao dịch, Người bán và Người mua phải thống nhất và chịu trách nhiệm với mỗi giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề: chất lượng xe; việc vận chuyển; thanh toán; Bảo hành; quyền sở hữu xe ô tô. Người Bán & Người Mua có thể yêu cầu Công ty hỗ trợ cho giao dịch nêu trên nếu cần thiết. Chi tiết vui lòng liên hệ Công ty.

Điều 5 Sự đồng ý, đại diện và cam kết của Người dùng

(1) Các thông tin, tài liệu, tập tin và mô tả mà bạn nhập trên nền tảng này và các thông tin công ty yêu cầu bạn cung cấp một cách hợp lý để xác minh danh tính, khả năng tham gia giao dịch mua bán xe ô tô đã qua sử dụng và việc cung cấp dịch vụ thanh toán của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, biển số xe, email, tên tổ chức, ảnh chụp, giấy phép kinh doanh hoặc bất kỳ thông tin nào về tình trạng tài chính và khả năng thực hiện giao dịch của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn, phải đảm bảo là thông tin hợp pháp và xác thực đối với bạn. Các thông tin, dữ liệu, tập tin và mô tả là đúng và chính xác, không có bất kỳ sự giả mạo, che giấu, xóa bỏ, tiết lộ, bỏ sót thông tin quan trọng hoặc có thể gây hiểu lầm, cũng như bất kỳ trường hợp nào có thể làm mất hiệu lực, thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt, hoặc làm mất hiệu lực những thông tin, tập tin hoặc mô tả. Ngoài ra, bạn đồng ý ủy quyền cho Công ty sử dụng thông tin, tài liệu và hướng dẫn do bạn cung cấp nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn.

 

(2) Bạn có đầy đủ quyền và năng lực cần thiết để sử dụng nền tảng này, tuân thủ và thực hiện theo các Điều khoản và tiếp nhận dịch vụ, và bạn đã hoàn thiện các thủ tục và ủy quyền cần thiết để sử dụng nền tảng, tuân thủ, thực hiện các điều khoản và tiếp nhận dịch vụ theo quy định của pháp luật liên quan. Nếu bạn đang đại diện cho một công ty, một pháp nhân hoặc tổ chức, thì công ty, pháp nhân hoặc tổ chức đó phải là một đơn vị được thành lập và tồn tại hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

(3) Việc bạn sử dụng nền tảng, tuân thủ và thực hiện các Điều khoản này, chấp nhận Dịch vụ và các giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng nền tảng đều là hành động của bạn và/hoặc công ty, pháp nhân, tổ chức hoặc cá nhân mà bạn đại diện, và hành vi đó đã được ủy quyền, bạn có đầy đủ năng lực và quyền hạn đồng thời không vi phạm hoặc vượt quá bất kỳ quyền hạn hoặc hạn chế nào được đưa ra hoặc quy định bởi bất kỳ luật, quy định, ủy quyền, lệnh, hợp đồng hoặc thỏa thuận nào mà bạn và công ty, pháp nhân, tổ chức hoặc những người khác bị ràng buộc.

 

(4) Bạn không được đưa ra bất kỳ nhận xét nào chống lại Công ty hoặc bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến thiện chí hoặc uy tín của Công ty liên quan đến nền tảng này, Dịch vụ hoặc các vấn đề liên quan đến giao dịch.

 

(5) Trong trường hợp bất kỳ cơ quan tư pháp, cơ quan công tố hoặc cơ quan có thẩm quyền nào yêu cầu Công ty cung cấp thông tin để phối hợp tác điều tra, Công ty có quyền cung cấp các thông tin về tình trạng cuộc trả giá, hồ sơ giao dịch liên quan, các cuộc hội thoại hoặc các nội dung khác và thông tin người dùng (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin, tài liệu, hồ sơ và mô tả nào do bạn cung cấp cho Công ty) để cơ quan tư pháp, cơ quan công tố và cơ quan có thẩm quyền điều tra.

Điều 6: Quy tắc ứng xử của Người dùng
Bạn có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật và các Điều khoản sử dụng nền tảng và tiếp nhận dịch vụ, và bạn sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng nền tảng hay dịch vụ này để thực hiện các hành vi sau:
 1. Sử dụng tên miền tương tự với tên miền của nền tảng này
 2. Tải lên hoặc thả bất kỳ mã độc hại nào như vi-rút máy tính, phần mềm Trojan, v.v.;
 3. Thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo nào;
 4. Truy cập bất hợp pháp máy tính, xâm nhập và can thiệp vào chức năng bình thường của nền tảng này;
 5. Đánh cắp, xóa, sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ thông tin vào các thông tin được lưu trữ trên nền tảng này;
 6. Có hành vi truy cập tăng đột ngột khiến máy chủ của nền tảng không thể hoạt động bình thường;
 7. Chiếm đoạt hoặc cố gắng truy cập hoặc sử dụng trái phép nội dung của nền tảng này;
 8. Sử dụng nền tảng này và bất kỳ thông tin kinh doanh, dữ liệu cá nhân hoặc thông tin có trên nền tảng cho các mục đích khác ngoài những vấn đề liên quan đến Dịch vụ hoặc các vấn đề liên quan đến giao dịch;
 9. Vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền đối với tên, chân dung, danh tiếng, quyền riêng tư, quyền đại lý, quyền nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác;
 10. Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc tiết lộ bí mật nhà nước;
 11. Bịa đặt hoặc phát tán tin đồn và thông tin sai sự thật;
 12. Hiển thị thông tin chứa hoặc có liên quan đến việc xâm phạm quyền và lợi ích của người khác dưới bất kỳ hình thức nào;
 13. Thực hiện hành vi lừa đảo hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc dữ liệu cá nhân của người khác;
 14. Thực hiện hành vi gian lận, rửa tiền, tống tiền, tham nhũng, bạo lực, hăm dọa, đe dọa hoặc các hành vi phạm tội khác hoặc xúi giục bất kỳ hành vi phạm tội nào khác;
 15. Gửi các khảo sát hoặc quảng cáo tự động hoặc phân phối quảng cáo, lời chào mời, tiếp thị quá mức hoặc gây làm phiền;
 16. Bất kỳ hành vi nào vi phạm trật tự và đạo đức công cộng;
 17. Bất kỳ hành vi sử dụng nền tảng và dịch vụ này để thực hiện các hành vi bất hợp pháp và;
 18. Bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến hoạt động của nền tảng này, cản trở hoạt động của công ty, gây tổn hại đến việc cung cấp dịch vụ này của công ty và ảnh hưởng đến bất kỳ người dùng nào của nền tảng này.
Công ty có quyền áp dụng các biện pháp xử phạt sau:
Nếu Người bán và/hoặc Người mua vi phạm các Điều khoản hoặc lợi dụng nền tảng và Dịch vụ:
Vô hiệu hóa tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định <trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc hơn>
Giới hạn thời gian đăng bài so với thời gian tiêu chuẩn <chỉ áp dụng với hành vi vi phạm của Người bán>
GIới hạn người mua có thể tiếp cận với bài đăng của người bán <chỉ áp dụng với hành vi vi phạm của Người bán>

Vui lòng lưu ý rằng, đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào có ảnh hưởng đến hoạt động của nền tảng và quyền sở hữu của công ty với nền tảng, Người bán và/hoặc Người mua sẽ phải chịu trách nhiệm cho các khoản phạt và bồi thường đối với các thiệt hại thực tế gây ra bởi hành vi vi phạm của họ.

Điều 7 Bảo vệ quyền riêng tư
Công ty sẽ thu thập, xử lý và/hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào của bạn trong quá trình bạn sử dụng nền tảng này theo quy định của pháp luật liên quan đến Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Để biết chi tiết về nội dung và phương pháp thu thập, xử lý và/hoặc sử dụng, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của nền tảng (chi tiết tại đây).

Điều 8 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

(1) Bạn chấp nhận chịu toàn bộ rủi ro khi sử dụng nền tảng và các hoạt động của nền tảng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nội dung). Công ty không đảm bảo rằng nền tảng này sẽ hoạt động bình thường, hiệu quả và liên tục, hay nền tảng này có thể truy cập được bất cứ lúc nào, hay nó sẽ không bị gián đoạn, nền tảng này an toàn và đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ hoặc không có lỗi hay mọi khiếm khuyết hoặc lỗi trên nền tảng này sẽ được sửa chữa. Nếu có khiếm khuyết hoặc lỗi trên nền tảng này, công ty có quyền sửa, loại bỏ, thu hồi hoặc xóa bất kỳ nội dung liên quan nào của nền tảng. Liên quan đến những quy định nêu trên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất và chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng này và sẽ không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn.

 

(2) Công ty không đảm bảo và có quyền xác minh xem liệu bạn có thể sử dụng nền tảng này hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ này hay không theo đánh giá chuyên môn của Công ty. Ngay cả khi bạn có thể sử dụng nền tảng này, công ty vẫn có quyền quyết định tất cả các điều kiện, thời gian, phương pháp, các khoản mục và nội dung nhằm mục đích hoàn thiện hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ này theo đánh giá chuyên môn của công ty. Nếu Công ty đã bắt đầu cung cấp Dịch vụ cho bạn, Công ty cũng có quyền quyết định xem có thay đổi, đình chỉ, chấm dứt hoặc từ chối cung cấp Dịch vụ cho bạn vì nhu cầu kinh doanh hay bất kỳ lý do nào khác hay không và Công ty không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho bạn hoặc cung cấp cho bạn những lời giải thích có liên quan trong trường hợp:
 • Từ chối yêu cầu của bất kỳ người bán tiềm năng phục vụ mục đích nhận dạng ban đầu từ Công ty;
 • Đình chỉ bất kỳ người nào đăng nhập vào nền tảng trả giá để tiến hành thương lượng và các hoạt động khác;
 • Đóng tài khoản của bất kỳ người nào trên nền tảng hoặc cấm bất kỳ người nào sử dụng tài khoản của mình;
 • Thay đổi thời gian trả giá, hủy bỏ việc trả giá hoặc từ chối giá của bất kỳ ai; và
 • Từ chối cung cấp một phần nào hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung hoặc quy định về phí của Thỏa thuận này.
(3) Công ty đăng tải các thông tin liên quan trên nền tảng này theo thông tin do người bán cung cấp. Công ty không đảm bảo rằng xe đã qua sử dụng là toàn vẹn và cũng không đảm bảo tính xác thực và chính xác của tất cả các thông tin về xe đã qua sử dụng được xác thực, ví dụ như các thông tin sai lệch, che giấu, được bổ sung hoặc bị xóa bỏ, bị tiết lộ hoặc thông tin sai sự thật, rò rỉ thông tin quan trọng và không được tiết lộ hoặc thông tin có thể gây hiểu nhầm hay việc bạn dựa vào thông tin do công ty cung cấp dẫn đến việc gánh chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào, công ty không chịu trách nhiệm.
(4) Công ty chỉ hỗ trợ người mua và người bán ký để tạo kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng mua bán và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến giao dịch theo đánh giá chuyên môn của công ty, ngoại trừ những người đã tham gia và ký các văn bản giao dịch thỏa thuận mua bán có liên quan, công ty không phải là một bên trong hợp đồng mua bán và trừ khi có quy định rõ ràng khác trong hợp đồng mua bán hoặc các điều khoản và điều kiện liên quan do công ty quy định, công ty không cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo nào cho người mua hoặc người bán và không chịu trách nhiệm bảo đảm nào cho các vấn đề sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn các cam kết hoặc trách nhiệm pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết và hoàn thành hợp đồng, trách nhiệm bảo hành đối với các khiếm khuyết, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trách nhiệm pháp lý liên quan đến bảo lãnh), hoặc bất kỳ chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí sửa chữa, phí thẩm định bổ sung) hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào của Người bán và Người mua liên quan đến giao dịch giữa Người bán và Người mua (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp bất kỳ chiếc xe ô tô nào có cùng giá trị và chủng loại)
(5) Công ty sẽ xử lý nội dung bất hợp pháp trên nền tảng này theo các Điều khoản này, nhưng điều đó không có nghĩa là Công ty có nghĩa vụ hoặc cam kết giải quyết các nội dung đó và Công ty không đảm bảo rằng các hành vi bất hợp pháp sẽ được phát hiện kịp thời hoặc xử lý tương ứng.
(6) Nếu Công ty không thể tiếp tục vận hành nền tảng này và cung cấp Dịch vụ do bất khả kháng, thay đổi về luật pháp hoặc chính sách hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty, Công ty có thể dừng hoạt động này bất kỳ lúc nào và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về vấn đề này.

(7) Công ty luôn có trách nhiệm tiếp nhận các khiếu nại và yêu cầu hỗ trợ từ Người bán và/hoặc Người mua liên quan đến giao dịch tại Sàn xe. Khi phát sinh tranh chấp giữa Người bán và Người mua, Công ty khuyến khích việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để duy trì sự tin tưởng của thành viên vào chất lượng của nền tảng. Công ty không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa Người bán và bên thứ ba liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của xe ô tô mà Người bán đã đăng trên nền tảng.

 

Điều 9: Quyền sở hữu trí tuệ
1. Bản quyền, quyền nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các nội dung trên nền tảng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, âm nhạc, đồ họa, ảnh, hình ảnh, hoạt ảnh, thiết kế, nhãn hiệu và mã code, v.v.) thuộc về Công ty hoặc Công ty đã nhận được ủy quyền hợp pháp và đầy đủ liên quan đến các nội dung này. Bạn không được sử dụng nội dung nêu trên ngoài nền tảng này và các Điều khoản và Điều kiện này, cũng như không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc bên thứ ba.
2. Nếu quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ nội dung nào của nền tảng này vì bất kỳ lý do nào đó thuộc về công ty, bạn sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với bất kỳ nội dung nào của nền tảng này.

3. Người bán/Người mua phải luôn bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty không bị tổn hại trước mọi tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu, chi phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư, tòa án và các chi phí pháp lý khác có thể phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào do vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm của Người bán/Người mua đối với bất kỳ quy định nào liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty.

 

Điều 10: Thay đổi, gián đoạn, đình chỉ và chấm dứt nền tảng

Công ty có quyền thay đổi, tạm dừng , đình chỉ hoặc chấm dứt nền tảng này vì nhu cầu hoạt động chung. Dịch vụ đôi khi cũng có thể bị gián đoạn do sửa chữa, cập nhật, lỗi thiết bị hoặc bất kỳ lý do nào khác và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào với bạn về bất kỳ thay đổi, gián đoạn, đình chỉ, chấm dứt hoặc ảnh hưởng đến cơ hội trả giá nào trên nền tảng.

Điều 11: Bồi thường thiệt hại
(1) Trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, nếu bạn không khắc phục sau khi được nhắc nhở liên tục bởi Công ty, Công ty có quyền yêu cầu bạn bồi thường cho Công ty theo quy định tại các Điều khoản này và quy định pháp luật toàn bộ các thiệt hại, tổn thất và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại, chi phí luật sư, các chi phí liên quan đến tố tụng hay các chi phí cho các thủ tục, vv..) mà Công ty phải gánh chịu. Công ty có quyền yêu cầu bạn phải trả khoản bồi thường tương đương 8% số tiền chi phí vi phạm và có thể hủy việc sử dụng của bạn trên nền tảng Sàn xe bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa tài khoản đăng nhập, cấm địa chỉ IP của bạn hoặc bất kỳ hành động cần thiết nào khác để ngăn chặn quyền truy cập của bạn vào Sàn xe.
(2) Trong trường hợp Công ty bị kiện, hứng chịu thiệt hại, tổn thất hoặc các phí tổn gián tiếp hoặc trực tiếp, hoặc có yêu cầu Công ty phải chịu các trách nhiệm, hoặc Công ty bị xử phạt bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tư pháp vì bất kỳ nguyên nhân nào do bạn gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng website hoặc dịch vụ trái với quy định pháp luật, không được cấp quyền, hoặc xâm phạm quyền và lợi ích của người khác, vv..), Công ty có quyền yêu cầu bạn bồi thường cho Công ty toàn bộ các thiệt hại, tổn thất và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại, chi phí luật sư, các chi phí liên quan đến tố tụng hay các chi phí cho các thủ tục, vv..) mà Công ty phải gánh chịu do hậu quả của hành vi vi phạm.

(3) Người bán/Người mua phải luôn bảo vệ, bồi thường và giữ cho TMV không bị tổn hại trước mọi tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu, chi phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư, tòa án và các chi phí pháp lý khác có thể phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào do vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm của Người bán/Người mua đối với bất kỳ điều khoản nào liên quan đến giao dịch mua bán giữa Người bán và Người mua bao gồm nhưng không giới hạn: chất lượng xe khác so với mô tả trước đó, thông tin không chính xác về giấy tờ pháp lý của xe ô tô dẫn đến giao dịch không thành công, mọi hoạt động dịch vụ/hỗ trợ khác từ Sàn xe để hỗ trợ giao dịch, v.v…

 

Điều 12: Bất khả kháng
(1) “Bất khả kháng” có nghĩa là tất cả các sự kiện ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép của một trong Các Bên, khiến cho Các Bên không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Thay đổi về pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước;
 • Hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, động đất, bão, sóng thần hay hiểm họa thiên nhiên khác tương tự;
 • Dịch bệnh hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe như SARS, COVID-19 hay cúm gia cầm, v.v… (khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO và/hoặc một tổ chức có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp và/hoặc quyết định của cơ quan nhà nước (sở y tế, sở văn hóa thể thao du lịch, …) về việc hạn chế tập trung đông người, hay tổ chức sự kiện trên quy mô quốc gia hoặc tại địa phương tổ chức sự kiện)
 • Tình trạng khẩn cấp quốc gia, chiến tranh, bạo loạn, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, đình công (trừ trường hợp đình công liên quan tới nhân viên hoặc đại diện của bên được bảo vệ bởi điều khoản này), cản trở công cộng, tắc nghẽn hay gián đoạn giao thông hoặc các dịch vụ công cộng khác, và các sự kiện khác tương tự;
 • Lỗi do đường truyền internet; lỗi do hệ thống cở sở hạ tầng quốc gia; lỗi của nền tảng trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn: facebook, tiktok, zalo, website, diễn đàn…; hoặc sự kiện khác dẫn đến hậu quả tương tự như trên;
 • Hành vi hoặc thiếu sót của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
 • Sự chậm trễ do nhà cung cấp gây ra
 • Thiếu hoặc không thể có được các linh kiện, bộ phận hoặc vật liệu khác
 • Các tình huống bất khả kháng khác được các Bên thỏa thuận bằng văn bản.
(2) Nếu một sự kiện bất khả kháng xảy ra, trong phạm vi mà các nghĩa vụ theo thỏa thuận của Các Bên trong Hợp đồng này không thể thực hiện được, nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng sẽ được tạm đình chỉ trong suốt quá trình chậm trễ gây ra bởi sự kiện bất khả kháng, việc không thực hiện nghĩa vụ trên trong khoảng thời gian này sẽ không bị xem là vi phạm.


(3)
Khi gặp tình huống bất khả kháng, Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho Bên kia và cung cấp bằng chứng, lý do, thời hạn xảy ra sự kiện bất khả kháng. Bên gặp sự kiện Bất khả kháng sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để chấm dứt sự kiện bất khả kháng.

 

Điều 13: Luật điều chỉnh và Tòa án có thẩm quyền

(1) Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật và quy định có liên quan của Việt Nam.

 

(2) Đối với mọi tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản này, bạn đồng ý giải quyết tranh chấp này tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

 

Điều 14 Các vấn đề khác

(1) Các Điều khoản này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải trên nền tảng này và điều này cũng được áp dụng tương tự khi tiến hành sửa đổi.

 

(2) Bạn sẽ phải chịu các chi phí liên quan phát sinh từ các Điều khoản này.

 

(3) Tất cả các quyền và nghĩa vụ của bạn phát sinh từ các Điều khoản này sẽ không được chuyển giao cho người khác.

 

(4) Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các Điều khoản này và các văn bản hợp đồng (nếu có) được Công ty ký kết thì nội dung quy định trong các văn bản hợp đồng đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu các Điều khoản và Điều kiện này vi phạm các quy định bắt buộc hoặc bị cấm của pháp luật và trở nên vô hiệu thì chỉ phần xung đột đó bị vô hiệu, hiệu lực của các phần còn lại không bị ảnh hưởng.